ConstruEdoConstruedo AB grundades 2002 med syfte att erbjuda konsulttjänster inom mediabranschen. Verksamheten är inriktad på att producera information, tidningar, publikationer med mera där bygg- och anläggningsbranschen är målgruppen. Vår styrka ligger i kunskap och kännedom om målgruppen och vi besitter nödvändiga fackkunskaper för att kunna se till att slutprodukten håller rätt tekniska kunskapsnivå.

ConstruEdo    ConstruEdo
Fotograf: Lars Hamrebjörk

Företaget leds av Lars Hamrebjörk, civilingenjör SVR, som har lång erfarenhet av informationsverksamhet inom byggsektorn. Med en bakgrund som civilingenjör Väg- och vatten har Lars Hamrebjörk jobbat med marknadsföring och informationsverksamhet inom branschorganisationer sedan 1990. Denna verksamhet har bland annat omfattat nyhetsblad, tidningar och andra tryckprodukter, men även webbplatser samt seminarier och konferenser.

Construedo är ett litet företag med stora resurser. Vi åtar oss att driva projektet från start till mål där vi samarbetar i ett flexibelt nätverk med andra specialister och knyter till oss de resurser som krävs för att genomföra uppdragen.