ConstruEdoConstruedo producerar byggfacktidningar, informationsblad och andra tryckta mediaprodukter, gärna i kombination med en webbpublicering.

Construedo planerar och arrangerar även branschdagar och konferenser

ConstruEdo    ConstruEdo
Fotograf: Lars Hamrebjörk

[Webbplatsen är under uppbyggnad – ha tålamod så är den snart uppdaterad]

© ConstruEdo AB 2006