Över 20 års erfarenhet

Construedo producerar byggfacktidningar, informationsblad och andra tryckta mediaprodukter, ofta även i kombination med en webbpublicering. Construedo planerar och arrangerar även branschdagar och konferenser.

Över 20 års erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn

Construedo producerar byggfacktidningar, informationsblad och andra tryckta mediaprodukter, ofta även i kombination med en webbpublicering. Construedo planerar och arrangerar även branschdagar och konferenser.

Publikationer och events

Kunskapsspridning är grunden till en fortsatt utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Mötesplattformar och tryckt material är våra verktyg för att främja kunskapsutbyte och informera om de senaste trenderna inom samhällsbyggnadssektorn. Om ni är i behov av våra tjänster är ni välkomna att kontakta oss.

Publikationer och events

Kunskapsspridning är grunden till en fortsatt utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Mötesplattformar och tryckt material är våra verktyg för att främja kunskapsutbyte och informera om de senaste trenderna inom samhällsbyggnadssektorn. Om ni är i behov av våra tjänster är ni välkomna att kontakta oss.

Om Construedo

Sedan 2002 har Construedo erbjudit konsulttjänster inom media åt samhällsbyggnadssektorn. Verksamheten är inriktad på att producera information, tidningar, publikationer med mera där bygg- och anläggningsbranschen är målgruppen. Vår styrka ligger i kunskap och kännedom om målgruppen och vi besitter nödvändiga fackkunskaper för att kunna se till att slutprodukten håller rätt tekniska kunskapsnivå. 

Företaget leds av Lars Hamrebjörk, civilingenjör SVR, som har lång erfarenhet av informationsverksamhet inom byggsektorn. Med en bakgrund som civilingenjör Väg- och vatten har Lars jobbat med marknadsföring och informationsverksamhet inom branschorganisationer sedan 1990. Denna verksamhet har bland annat omfattat nyhetsblad, tidningar och andra tryckprodukter, men även webbplatser samt seminarier och konferenser.

Construedo är ett litet företag med stora resurser. Vi åtar oss att driva projektet från start till mål där vi samarbetar i ett flexibelt nätverk med andra specialister och knyter till oss de resurser som krävs för att genomföra uppdragen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.