Nedan kan du läsa mer om våra nuvarande tidningar.

Stålbyggnad Bygg och teknik Lasernytt

Stålbyggnad är en publikation som fokuserar på stålets mångsidiga användning inom byggindustrin. Stålbyggnad innehåller både inspiration och nyttig kunskap för arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och andra som är verksamma inom stålbyggnadsbranschen. Stålbyggnad ges ut i Sverige och Norge, fyra gånger per år, med en upplaga på 8000 exemplar per nummer. Stålbyggnad har även en webbtidning på www.stalbyggnad.se. Stålbyggnad är Stålbyggnadsinstitutets (www.sbi.se) kanal ut till branschen och sprids kostnadsfritt till alla som vill ha information om stål som material inom byggbranschen. Tidningen finansieras genom annonser. 

I Norge heter tidningen Stålbygg, och är Norsk Stålforbudnds (www.stalforbund.no) kanal ut till branschen. Stålbygg har även en webbtidning på www.stalbygg.stalforbund.no.

Construedo har i uppdrag att ta fram Stålbyggnadsinstitutets (SBI:s) publikationer. Construedo ansvarar för hela produktionskedjan, från planering av innehåll till färdiga tryckta produkter levererade till posten. Construedo är även projektledare för SBI:s uppskattade branschdag – Stålbyggnadsdagen. Construedo är vidare engagerad som informationskonsult för att samordna SBI:s informationsverksamhet. 

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för Stålbyggnad och ansvarar för att ta fram och redigera innehållet i tidningen. Han är även ansvarig för tidningens annonsförsäljning (med Migge Sarrión), layout (med Annika Lönn) och kontakt med övriga samarbetspartners som tryckerier och leverantörer. 

Byggochteknik Omslag

Bygg och Teknik är en plattform med flera resurser för att bidra till en fortsatt utveckling inom bygg- och teknikområdet. Publikationen är en värdefull kunskapskälla för både yrkesverksamma inom branschen och intresserade läsare. Läsare hålls uppdaterade om de senaste trenderna och framstegen inom branschen. Med hjälp av experter och forskning erbjuder Bygg och Teknik insiktsfulla reportage om spännande byggprojekt, nya teknologier samt förändringar inom regelverk och industristandarder. Du kan läsa mer om Bygg och Teknik på www.byggteknikforlaget.se

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för Bygg & Teknik och ansvarar för att ta fram och redigera innehållet i tidningen, tillsammans med tidningens ägare och utgivare Marcus Dahlin.

Lasernytt 1-2023-1

Lasernytt är en omfattande samling av artiklar, nyheter och analyser inom laseranvändning, teknologiska framsteg och industriell tillämpning. Lasernytt håller sina läsare uppdaterade om de senaste trenderna, inklusive nya laserapplikationer, tekniska framsteg och branschstandarder. Experter och forskning gör tidningen till en kunskapskälla för allt inom lasersektorn. Lasernytt ges ut av Lasergruppen som är en fristående branschgrupp i samarbete med Svetskommissionen (www.lasergruppen.eu). Lasernytt ges ut till medlemmarna i Lasergruppen och övriga som är intresserade av Lasersvetsning. Här kan du läsa ett äldre nummer: Lasernytt 1-2023.

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för Lasernytt med Joakim Ekeroth på Svetskommissionen som teknisk redaktör. Lars ansvarar för att ta fram och redigera innehållet i tidningen, tidningens layout (med Marcus Dahlin) och se till att tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.

Lasernytt 1-2023-1

Tidigare publikationer

Tidigare publikationer som Construedo har ansvarat för är:

Samhällsbyggaren/V-byggaren

SBUF Informerar

SBUF Årsskift

Bergsmannen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.